Alt om Roser !

Stell av Roser

av roseidar

En hage uten Roser, er et hus uten stue !

Valg av rose sorter
Er din erfaring med roser dårlig eller kanskje litt god. Er anbefaling at du begynne med
gjenblomstrene busk roser.  H sone 4. Busk roser er igjennom gående mer hardføre enn
Stilk og Klase roser. Planteskolene har i dag et stort rikt utvalg av disse roser.
Det kommer vært år nye gode Stilk og Klase roser i handel. Mange foretrekker de,
for sine store vakre blomster. H sone 3. Generell krever disse rosene, mer på passelig
godt stell. Med god vinter dekning.
Klatre roser er vel ikke klatrende planter, for de har ingen klatre tråder som Klematis.
Den er en kraftig vosende rose plante, som må bindes opp. Hardfør sone fra 3-5.
På planteskoler selges det noen få sorter som er "Historiske Roser", dette er roser fra
15 hundre tallet til slutten av 1800 hundre tallet.
Disse rosene er meget hardføre. H sone 5-7. De krever ikke så mye stell og gjødsel,
men så har de kraftigere vekst. Fra 1 meter til 1,5 meter.
Fleste parten av Historiske roser har meget god duft ! (Se omtale av Historiske roser)
Det er 2-3 planteskoler i Norge som har et ganske stort utvalg av Historiske roser.
Anbefaler boken Roser Sortliste fra Norsk Roseforning.

Plante kvalitet ved kjøp av roser
Kjøp alltid roser i en registrert planteskole(salg), de selger planter etter Norsk Standard.
Rosen kan selges som barrot, plast potte og svart plast folie pose på 2,5-4 liter.
Planten skal alltid ha en etikett med følgene tekst; "Rosens navn" type rose.
(Eksp. Stilkrose), Rosens farge. Den skal ha 3-5 greiner som er 1 sort.
Rose planten skal være frisk, uten utøy, ugress eller sopp sykdommer.
Røtter skal ha nye lyse brun hvite skudd, under potten.

Vi planter roser
Roser trives best i god drenert porøs hage jord, de fleste roser bør ha minst 6 timer sol.
Stilk-Klase-Klatre roser bør plante hullet være minst 50cm dypt. Klatre roser bør
plantes minst 40cm fra grunnmuren. Moderne busk roser, bør ha ca. 45cm dyp jord.
Engangsblomstrene Historiske og Botaniske roser, klarer seg med 35-40cm dyp jord.
Okulasjon (pode) stedet må være mellom 7-10cm under jorden.
Fyll plante hullet nesten helt med vann, la det sige ned. Plant rose treet og fyll halv veis
opp med jord. Vann igjen, la det sige ned. Tråkk så godt rundt med helen, slik at
røttene får god kontakt med jorden. Fyll på resten av jorde. Vann godt igjen noen uker.
Legg ikke gjødsel i plante hullet, for gjødsel brenner opp de fine røttene !
Roser trives ikke i sterk skygge, ved bjørk, gran og andre grådige trær. Ca. 10 meter.
Plant ikke nye Stilk-Klase-Klatre roser i samme hull, hvor det før var en død rose.
Men vi kan skifte ut jorden, ved å fjerne 8-12 spader jord.
Så kan vi tilføre ny jord fra kompost eller annet egnet jord.

Flytting av roser
Vi kan flytte rose planter tidlig på våren, før (nye skudd) sevjen stiger.
Først grav opp hullet, ditt rosen skal flyttes til. La hullet få vann.
Stilk-klase roser, klipp ned rose planten til 15-20cm. Busk roser klippes ned 30cm.
Klatre og engangsblomstrene roser, klippes av ved 30-40cm.
Grav opp rose planten, og få så mye som mulig av røttene og noe av jorden.
Nå bør rose treet plantes hurtigs mulig !
Gå fram på samme måte som et ny plantet rosetre. Gi rose planten rikelig med vann.
Vi på Vestlandet kan også flytte rosen i november mnd. Bruk samme metode.

Plante avstand roser
Stilk og klase roser bør plante avstand være mellom 40 til 50cm. Gjerne sikk sakk
mønster. Vi sier at rosene skal støtte hverandre i gode og onde dager.
Moderne remonterene(gjenblomstrene) busk roser, kan avstanden være 50-80cm.
Moderne klatre roser er avstand mellom 1,5 til 2,5 meter. Der kan vi variere.
Historiske og botaniske (engangsblomstrene) roser, plante avstand 80cm til 1,2 meter.
Disse roser kan vi gjerne plante direkte i plenen, som et solitær rosetre.

Vår beskjæring av roser
Mange synes beskjæring er noe vanskelig. Men det er det slettes ikke, for vi kan forme
rose treet som vi vil. En klatre rose, kan vi forme til å gå i sikk sakk osv.
Så beskjæring av roser er en nødvendighet for plantens vekst å form !
Når tid skal vi beskjære rosene om våren, spør mange ?
Et godt gammelt råd er; "Når bjørketreet får muse ører !
Når vi beskjærer skal vi litt skrå klippe greinen,ved et blad hjørne.
Stilk og Klase roser beskjæres ned til 12-15cm over bakken. (Jorden)
Rose greinene blir da kraftige med god forgeininger og bærer store blomster.
Vi skal også klippe ned, selv om det har kommet mange nye skudd oppover greinene.
Da får stilk og klase roser, små og svake blomster og med små svake greiner.
Busk og Klatre roser beskæres ned 1/3 av fjor års skudd lengde. Side skudd
beskjæres inn 2-4 knopper. Engangs blomstrene Historiske roser, ingen beskæring
da de blomstrer på andre år skudd. Hvis du klipper Historiske roser mye, får du få til
lite blomster. Kun klipp av brun skudd typper.
Husk ! Alle døde og utlevde greiner skal klippes helt ned ! Brune skudd til ny ved.

Sommer beskjæring av roser
Vi må hurtigs hjelpe alle gjenblomstrene roser (Stilk-Klase-Klatre-Moderne buskroser)
til å produsere mere blomster utover etter sommeren og høsten.
"Mange bare kniper eller klipper vekk den visne rosen i toppen, da står hele
rose planten å sturer !" 
Dette er en feil framgangs måte! Planten stopper opp, og det kommer ingen nye blomster !
Stilk roser; Den visne utlevde rosen, klipper vi ned greinen ved 2 til 3 bladet på greinen.
Ved blad hjørne klipper vi av stilken med litt skrått snitt. Ca. 1 cm ovenfor blad hjørne.
Klipp ikke av stilker mellom to blader. Der dannes seg lett sopp. Fra blad hjørne er det en
knopp, som vil vokse å gi hurtig nye roser. Vi hjelper rose treet å produsere mer roser.
Klase-Klatre og Igjen blomstrene roser; Samme framgangs måten, som Stilk roser.
Men først tar vi vek alle visne roser i blomster klasen. Så klipper vi ned greinen ved 1 til
2 bladet på greinen. Det tar fra 10 til 15 dager å produsere nye roser.
Engangsblomstrene Historiske roser; Klipp vekk alle visne roser, til 2 blad hjørne.
Da er vi ferdig med beskjæring - også til våren, ingen ned klipping.

Gjødsling og Kalking av roser
Vi bør tilføre ca. 50 til 150gr. kalk eller sjølsand pr. kvadrat meter i april - mai mnd.
Benmel gir en meget god balanse av mikrobene i jords monnet. Planteskoler selger det.
Fra omkring 5-10 mai kan vi starte med å gjødsle rosene. Helgjødsel gir et god start
grunnlag om våren. Siden bør vi bruke mer organisk gjødsel og kompost til rosene.
Vi gjødsler fra 10 til 14 dagers intervaler, med kompostert ku gjødsel. 25 gr pr rose.
Bruk av gammel hest (ofte for mye flis!), ku og sau møkk, liker rosene.
Vi kan også bruke Fullgjødsel type 11-5-17 (11-nitrogen-5-fosfor-17-kalium), derfor
er den bedre type gjødsel. Enn Fullgjødsel B og tørket hønsemøkk, som har er full av
Nitrogen holdig gjødsel. Det kan gi store sopp skader utover høsten.
Det anbefales ikke å gjødsle etter 1-15 juli !  Da modnes veden godt på høsten.
Etter gjødsling kan gi store frost skader.

Skade dyr på roser
Mange insekter overvintrer godt i landet, når det er mildt å fuktige. (Sør-Vestlandet)
Om høsten legger instektene i dvale ved et bladhjørne-og kommer ut på en varm vår dag.
Det finnes mange gode "Kjæringråd" mot lus, som grønnsåpe osv. Vi heller på grønnsåpe
vann, resultater blir at lusen detter ned på bakken - også kryper de opp på greinen igjen.
Et råd fikk jeg av en gammel gartner; Bruk snus ! Kjøpte en boks snus, med små puter.
Tok 5-6 puter å la dem i vann i et Norgesglass på 1 liter vann. (Skrudde på lokket)
2-3 dager etter på, helte jeg det gule vannet på en liten sprøyte. Så spøytet jeg på lusa,
og resultatete var glimrende. Lusa døde! Hvorfor; det er nikotin (gift) i snusen !
Noen små skadedyr, krøller inn bladene. Klem på bladet, eller kast bladet i søppledunk.
Men vi har også mange gode hjelpere, som marihøner og ikke minst små fuglene.
Tar lusene og andre insekter overhånd. Gå til planteskolen som gir deg veilendning.
Obs ! Spyl aldri direkte med hagevann slangen, for å fjerne lusene. Det kan forårsake
stygge av meldugg skader! Vil du ha en kald overraskene vann sprut på magen ?

Sopp sykdommer på roser
Enkelt rose sorter er svært utsatt for sopp angrep på Vestlandet, med mildt regn og høy
luft fuktighet. Min erfaring er; Roser som Persian Yellow og mange hardføre Kanadiske
rose sorter er meget utsatt for stråleflekk og rust. De er typisk Østlands roser.
Sopp sykdom kan også være årsak til at mange rose planter dør i løpet av vinteren!
Rose svartflekk (stråleflekk) Viser seg først som små gule og sorte flekker på bladene.
Etter på blir bladene full av sorte flekker, og de faller ned på jorden, og sprer sopp sporer.
Rose rust; Det ser vi best på undersiden av bladene, med rødgul nupper, som jern rust.
Faller bladene på bakken, sprer de også sin sopp sporer til andre rose trær.
Grenbrann; Viser seg som mørke brune flekker på greinene tidlig på våren
Dette skyldes en sopp, og den angriper rundt knopper og i sår. Går den mørke brune
soppen helt rundt greinen, da dør greinen. Eneste råd er skjære ned greinen til frisk ved.
Særlig er de moderne igjen blomstrene busk roser utsatt. (Blandet annet Austin roser).
Årsaken er for sterk Nitrogen gjødsel, øker faren for Grenbrann.
Meldugg Er et grå hvut belegg som legger seg på blader, greiner og blomster knopper.
Bladene krøller seg å visner, og meldugg knopper hemmer rosere å springe ut.
Særlig har klatre roser lett for få meldugg i varmt å stille vær, med høy luft fuktighet.
På planteskolene kan gi gode råd mot soppsykdomer. Før fikk vi kjøpt Kopperkalk,
Baymat og Saprol. Men de preparater finns ikke lenger i handel.
Så vi må prøve igjen med "Kjæringråd". 1 liter melk til 3 liter vann, rist godt.
Eller 1 spise skje natrium(natron) opp i 1 liter. Sprøyt på ved meldugg angrep, gjenta
sprøytingen medd 2 dagers intervaler. Der med skaper vi en verne hinne på bladene.
Husk; Hygiene i beddene er meget viktig !
Legg aldri blader fra bakken i komposten, men kast bladene i søppel dunken!

Vinter dekning av roser
Alle moderne Stilk-Klase-Klatre-Busk roser, bør tildekkes om vinteren.
Vi begynner ikke vinter dekning, før den første frost dagen (Natt) kommer.
Bruk det billigste material, jord fra komposten eller grønnsak sengen.
Bygg opp en pyramide på 20-25cm jord. til hver enkelt rose plante.
Bruk ikke jorden rundt rose plantene for bygge opp en pyramide, da vil du skade det
fine øvre rotnettet.
Klatre roser bør tildekkes for sol lyset fra januar måned, granbar, einer eller sekkestrie.
Bruk av kostbar vekst torv, bark og organiske gjødsel er lite egnet til vinter dekning.
Stilk-Klase-Busk roser skal ikke klippes om høsten. Kun ta vek visne roser i toppen.
Historiske og botaniske roser, trenger ingen vinter dekning !

Lykke til med Rose sommeren !

Husk at du er en tjener for blomstens Dronning !